(rubrik saknas)

Miljöpartiet blev inte tvingat att ändra sig om Kulla Karby, våra medlemmar fattade beslutet efter att ha fått alla fakta på bordet. Fakta som vi redovisade i Mitt i Värmdö den 14 februari. Företrädare för Naturskyddsföreningen och Omställning Värmdö ifrågasätter kommunens utbyggnad av VA och anslutningen till Käppala reningsverk. Det beslutet fattades av kommunfullmäktige den 22 juni 2005, då S, MP, C och KD hade majoriteten i Värmdö kommun. Slammet från reningsverk är aldrig garanterat giftfritt, oavsett stora eller små. Slutprodukten beror på vad vi släpper ner i avloppet. Miljöpartiet vill inte att slammet från reningsverk ska spridas på åkrarna. Enskilda avlopp bidrar till stora övergödningsproblem i havsvikarna och till ökningen av blågröna alger i Östersjön. Värmdö kommun består av 10 000 öar och vi kommer att ha kvar tusentals små lokala reningsverk och många nya mindre samfällighetslösningar. VA-utbyggnad handlar inte bara om avloppet utan lika mycket om att tillgodose familjer med rent dricksvatten. Redan i dag är det många som inte har tillgång till dricksvatten av god kvalitet inom kommunen. Det handlar bland annat om saltvatteninträngning, bakteriella föroreningar och för hög koncentration av exempelvis järn, fluor och mangan. Önskemålen om att få kommunalt vatten och avlopp ökar. I och med avtalet med Käppala har Miljöpartiet sett till att en biogasledning byggts fram till Ekobacken och den blivande bussdepån där. Det är en tydlig lokal kretsloppslösning. Vi tycker att Miljöpartiet tar ansvar för hållbar utveckling: för kommunens ekonomi, människors hälsa, ökad produktion av förnybar energi och Östersjöns miljö.