(rubrik saknas)

Sommarlovet närmar sig för Stockholms niondeklassare. Men när det är dags att söka sig in till gymnasiet lämnas många barn utanför.

I stadsdelsområdet Spånga-Tensta finns stadsdelen Sundby där alla elever har så bra skolresultat att de kan söka sig vidare till gymnasiet. I en annan stadsdel, Tensta, är nästan var tredje elev inte behörig att söka sig vidare.

Så ser det ut i flertalet av Stockholms stadsdelar. I gynnade stadsdelar har varenda elev så bra betyg att de får börja på gymnasiet. I mindre gynnade stads­delar lämnas nästan en tredjedel av klasskompisarna utanför när det är dags att börja på gymnasiet.

Dessutom går det allt bättre för de bästa eleverna och allt sämre för de mindre lyckade. De stadsdelar som 2007 hade lägst antal elever som var behöriga att söka in på gymnasiet, hade fått ännu sämre resultat år 2011.

Kunskapssegregationen ökar. Det visar rapporten ”Vi bryter segregationen” som nyligen publicerats. Stockholm gick med 4 miljarder kronor i överskott 2012. Det finns förutsättningar för att minska kunskapsklyftorna mellan Stockholms barn.

Det är utbildningsnivån som är avgörande för hur det framtida livet utvecklar sig för barn och unga. Alla elever har rätt till stöd för att klara av utbildningsmålen och få slutbetyg både från grundskolan och sedan från gymnasiet. Många barn och unga behöver därför riktade insatser här och nu, till exempel genom en massiv satsning i förskolan, skolan, skolbarnsomsorgen, kulturskolan och inom socialtjänsten.

På nationell nivå fordras en översyn av det fria skolvalet och dess konsekvenser som mynnar ut i en politik som gynnar de barn som har sämst förutsättningar.

Dessutom måste det bli ett stopp på vinstuttag ur friskolorna. Detta är en rättighetsfråga. Alla barns och ungdomars rätt till kunskap.

Karin Rågsjö (V)

vice ordförande

i arbetsmarknadsnämnden Marina Gunnmo Grönros (V)

ledamot i utbildningsnämnden Edith Ringmar (V)

ersättare utbildningsnämnden