ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

Den 21 november inbjöd det nybildade Bergshamrapartiet invånarna att träffa politikerna. Det blev snabbt fullt hus och vakterna fick sätta stopp när 240 personer kommit.

”Vad vill vi med Bergshamra?”, var ämnet. På podiet satt toppolitikerna, som styr Solna. Där satt även ledarna för oppositionspartierna.

Moderaterna har makten i Solna. Deras högsta ambition är att ha Sveriges lägsta skatter. Om det sedan innebär att underhåll av skolorna inte blir av eller stängda bibliotek och så vidare, så må det vara hänt.

Bergshamrapartiet, som bildades för bara ett halvår sedan, har satt stadsdelen på den politiska kartan. Men det är fortfarande långt till Solna stadshus i alla bemärkelser.

Mötet tog upp Bibliotekets öppethållande, misskötsel av lokaler och affärsidkare vid torget, överdäckningen av Bergshamraleden och det eftersatta underhållet i skolorna.

Samtliga tre partier i opposition har lovat att lägga pengar i budgeten – om de blir valda 2014 – på att öppna biblioteket sex eller sju dagar i veckan och rusta upp skolorna, samt satsa på personalen för att vända trenden att elever flyr.

Solnas starke man moderaten Pehr Granfalk (M) lade snabbt över frågan om Bergshamra torg på Signalisten och uppmanade dess ordförande Leif Bergmark att ta stöten. Men det handlar om politisk vilja –i styrelsen sitter 18 politiskt utsedda ledamöter.

Vad gällde överdäckningen kunde de styrande tänka sig att tillsätta en utredning.

Som svar på varför man inte utfört underhållsarbetet i skolan – som är beslutat och som man betalt för – svarade Anders Ekegren (FP) att arbetet med ”Uppdrag granskning” tagit så mycket tid. Upprörda föräldrar talade om en katastrof. Anders Ekegren sade uppgivet, att Bergshamra är för litet för en skola.

ANNONS

Vi får de politiker vi röstar på. Men 2014 finns det andra partier att rösta på.

Peter Lamming, Bergshamrabibliotekets vänner