(rubrik saknas)

Angående artikeln ”Oro för platsbrist när förbudet införs” den 6 november:

”Gator är inte i första hand till för att parkera på”, säger gatudriftsingenjörenmed en myndighetsmagistral ton som för tankarna till före detta Sovjetunionen. Och spär på med: ”Men man ska även tänka på att vi har generösa regler för parkering i ytterstaden”.

Vilka ”vi”? Vem tror hon äger gatorna? Trafikkontorets personal? För gatudriftsingenjören och för andra anställda på Stockholms trafikkontor som eventuellt lever i samma djupa okunnighet kan jag informera om att de som betalar er lön är vi, Stockholms skattebetalare. Vilket försätter er i beroendeställning till oss. Och inte vi till er.

Jag undrar hur gatudriftsingenjören skulle reagera om hon bemöttes med samma arroganta attityd från personalen när hon handlar i en affär?

Janne Carlzon, tidigare vd för flygbolaget SAS, drog igång så kallade servicekurser för all personal för att de skulle inse vem som var kund och betalade personalens löner.

Kanske skulle trafikkontoret kontakta Janne Carlzon och be om hjälp med hur man får personalen att inse vem som är till för vem.

Sedan må det vara så att gatudriftsingenjören kanske har rätt i att den ena sidan av gatan måste vara bilfri av åtkomstskäl.

Men vill man ha förståelse för obekväma beslut bör man, i stället för att lägga sig till med en von oben-attityd, visa överseende och förklara skälen.