(rubrik saknas)

Fastighetsägare som bor grannar med våra naturreservat har klagat till kommun över att bävrar lever och verkar där. Beslut har därför tagits att döda en del av dessa.

Samma klagan brukar höras när andra vilda djur syns och märks för mycket, till exempel älg, rådjur och räv. Bor man nära stora naturområden får man så klart räkna med att dessa djur finns och har rätt till det. Älskade träd får man väl skydda på lämpligt sätt. Hitta lösningar på problemen.

I många andra länder tycks man samsas med betydligt vildare djur som till exempel varg och björn, de senare till och med i stadsmiljö.

Njut av vår fantastiska natur och vilda djur inpå knuten. Ingenting är bara på gott eller ont, även jag råkar ut för vilda djurs framfart i min trädgård men det är sådant man får ta.