(rubrik saknas)

Hembygdsföreningen i Upplands Väsby tar upp en viktig aspekt genom att föreslå att en kommun­antikvarie återanställs i kommunen.

Någon i kommunen måste ha som ansvar att se till att byggnader med kulturhistoriskt värde uppmärksammas och kan föreslå att de bevaras, när detta är möjligt. Den funktionen saknas i dag, vilket kan leda till grova misstag.

Det är inte säkert att en ny tjänst behöver tillsättas. Men en liten grupp tjänstemän med kompetens och känsla för äldre byggnader kan ges ansvaret och upprätthålla funktionen att yttra sig i alla viktiga frågor av detta slag.

En politisk beredning av sådana förslag kan till exempel ske genom att kommunens egen namnberedning ges ett tilläggsuppdrag av detta slag.

Självfallet bör hembygds­föreningen få möjlighet att yttra sig och komma med förslag både till tjänstemannagruppen och i namnberedningens politiska beredningsarbete inför beslut i kommun­styrelsen.

Rolf Bromme (FP)

ledamot av namnberedningen samt ledamot av ­Mälardalsrådets kulturutskott