(rubrik saknas)

I vår stadsdel bor det en hel del ungdomar i åldrarna 12-18 år. Dessa ungdomar har minst en förälder var vilket ger oss över 1 000 människor. Av dem är endast ett fåtal individer ute och nattvandrar.

En hel del nattvandrare (som jag till exempel) har inte barn i dessa åldrar utan gör det för att de känner ett ansvar för sin stadsdel och för kommande generationer.

Visst finns det (förutom polisen) professionella aktörer som fältassistenter, medborgarvärdar, trygghetsvärdar, vakter och säsongsvis även ungdomsvärdar. Men det som är viktigt är att bygga upp det civila samhället där folk frivilligt och utan att ta betalt tar sitt ansvar och ser efter andra medmänniskor.

För om man själv inte är en del av lösningen kan man inte heller klaga på att inget görs. Hade det funnits fler vuxna som täcker ett större område och fler tillfällen så hade en hel del skadegörelse och bråk undanröjts. Missförstå mig rätt. Kista ÄR ett lugnt område jämfört med andra stadsdelar i Stockholm (Kungsholmen eller Norrmalm till exempel).

Det vi måste jobba mer med är trygghetskänslan, den upplevda tryggheten, som inte ligger i toppen av skalan trots en bra statistik (den faktiska tryggheten). Det viktiga är att fler vuxna syns och visar att man bryr sig.

Det borde vara en självklarhet att en förälder också känner ansvar inte bara för sitt barn utan även för den stadsdel som man bor i och nattvandrar minst en gång per termin. Även andra boende är välkomna, inte bara föräldrar.

Information om hur man går tillväga för att bli en nattvandrare hittar man vanligtvis i den lokala tidningen eller på www.stockholm.se.

Välkomna att nattvandra!

Aleks Sakala, samordnare för nattvandrare i Kista