(rubrik saknas)

I 13 år har jag promenerat i Erstaviksskogen. Nu kan jag inte längre ta mig fram. Stigarna är helt sönderkörda och dessutom barrikaderade av diverse hinder i form av ris och trädstammar. Eftersom urskog och branter gör det nästan omöjligt att passera bredvid stigen kan jag inte längre gå i skogen. I sommar har jag och mina hundar stressats av mopeder på stigarna. Måste inte markägaren ge tillstånd för motorfordonstrafik? Jag skulle så gärna få möjlighet att promenera med mina hundar i lugn och ro i skogen utan att behöva sjunka ner i dy eller bryta benen.