(rubrik saknas)

Österåkers kommuns planer för nybyggnation har diskuterats och kritiserats bland annat med utgångspunkt från rådande trafiksituation.

En ytterligare högst konkret påminnelse om konsekvenserna av kommunens förkärlek för bygganation i perifert belägna områden med stort natur- och/eller kulturvärde dök upp härom­dagen. Jag fick, tillsammans med min räkning, informationsbladet ”Ventilen” från Roslagsvatten AB.

I detta blad står bland annat annat att läsa: ”Vattenförsörjningen för ett helt område eller samhälle måste vara färdigställd när den första invånaren flyttar in” och vidare ”Med de investeringsvolymer vi har framför oss är ytterligare taxehöjningar oundvikliga. Om alla investeringar ska finansieras av VA-abonnenterna innebär det över en femårsperiod cirka 25-30% utöver index”.

Att vara med och betala för investeringar i infrastruktur som kommer alla till del känns väl ok. Men att subventionera kommunens och berörda byggbolags vidlyftiga byggplaner? Skulle inte tro det. Eftersom de som flyttar in i de nya områdena så småningom kommer att få betala sin beskärda del av VA-taxorna måste förstås ”någon” överbrygga det ekonomiska gap som uppstår mellan investering och intäkter. Denna någon är förslagsvis inblandade exploatörer/byggare.

Tror någon för övrigt på allvar att vi ”gamla” VA-abonnenter kommer att få tillbaks våra 25–30 procent när intäkterna från de nya områdena börjar ticka in?

Lars Berg