(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Valfriheten vilseleder” den 7 februari:

Signaturen ”Masood” har synpunkter på ”valfriheten i välfärden” och vilseleder själv genom att påstå att ”vi har ju redan sett hur illa de privata företagen har behandlat de offentligt ägda företagen som de tog över”.

Som ett par exempel nämner han ”järnvägen och posten”. Detta är inte sant. Inga av de företag som i dag bedriver järnvägstrafik eller postverksamhet i Sverige har tagits över av det privata från det offentliga.

Exempelvis ägs både SJ, Green Cargo och Posten av svenska respektive svenska och danska staten. De få privata företag som verkar i dessa två branscher har aldrig ägts av det offentliga.