ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

Bästa stadsbyggnadsnämnden och alla byggherrar.

Jag har tittat på de kommande omfattande byggplanerna för Blackeberg, med bland annat två höghus i centrum, och flertal höghus längs med Björnsonsgatan. Jag måste fråga – varför är alla planerade hus bruna eller vita?

När Blackeberg byggdes användes tegelröd puts,blå puts och på många av de bruna husen färglades blåa och gröna utskjutande partier över entreerna.

Det må vara en sak att moderna byggherar bara bygger fågelholkar i fyrkantig form, men varför i jisse namn kan man inte bygga ett grönt, ett blått och kanske ett rosa höghus? Tristessen blir ju så att säga inbyggd när det bara är brunt och vitt. Snälla – ta reson.

Och när ni ändå funderar – varför byggs det nu enbart hyresrätter i Blackeberg? Det finns redan en övervägande majoritet hyresrätter, och området skulle må bra av en statushöjning vilket det blir med större andel bostadsrätter.

Det är inget fel att bo i hyresrätt (det har jag själv gjort i många år) men om man investerar i sin bostad blir man mer mån och skyddande om sin omvärld.

Ber stadsdelsnämnd och exploateringsnämnd beakta både andelen bostadsrätter och andelen bruna hus i fortsättningen.

Nya hus är bara bruna och vita i Blackeberg

ANNONS