(rubrik saknas)

Vid en fråga i fullmäktige fick jag höra av tekniska nämndens ordförande att ängen vid Stockhagen – där krafteldningsstolparna just har monterats ner – är en äng som alla andra och sköts därefter med klippning en gång i slutet av sommaren.

Men den här ängen behöver extra uppsnyggning eftersom den vintertid rymmer enorma snövallar från isplanerna och även tjänar som en extra parkeringsplats.

Här finns också rester av grus- och plast från bygget av konstgräsplanen liksom risk för mindre bitar av stål från de nedtagna stolparna.

Självklart ska ängen ta emot dessa snömängder och vara en extra p-plats på vintern – men ängen måste också satsas på. Plantera ett stråk av vackra parkträd och låt dem markera hur långt in på ängen som snömasssor och bilar får finnas.

Bredda också gång- och cykelbanan med tanke på alla barn och ungdomar som passerar.

Torun Hegardt (FP)

kultur- och fritidsnämnden