(rubrik saknas)

Vi flyttade till Åkersberga för något år sedan. Av kartor att döma fanns det god kontakt med Östersjön. Något som jag såg fram emot eftersom jag äger en liten segelbåt.

På våren efter flytten började jag leta efter en liten båtplats. Efter några månadervar det uppenbart att Österåker är en ren inlandskommun i total avsaknad av lediga båtplatser. I synnerhet om man vill ha en plats till ett rimligt pris och på ett rimligt avstånd från bostaden.

Det blir till att sälja båten! Att ha den så långt bort att man bör övernatta när den ska göras i ordning är inte roligt. Om Österåkers kommun vill fortsätta att kalla sig en skärgårdskommun bör man göra ett krafttag för att skaffa fram ett betydande antal båtplatser på rimliga avstånd, till rimliga priser.

Saknar båten!