(rubrik saknas)

Det vore på sin plats att göra en cykelbana på Biblioteksgången, för som det är nu är det kaos bland fotgängare och cyklister däruppe på grund av all bebyggelse vid Täby centrum.

Även den livsfarliga avfarten från cykel- och gångbanan från Roslagsnäsby ner mot sportcentrum/Åva gymnasium är något som bör ses över. Vi täbybor ska ju röra på oss,men se då till att vi kan göra det utan att skada oss och andra.