(rubrik saknas)

Svar på ”Veckans buse” den 2 oktober av signaturen ”En med alla fyra hjulen på asfalten”:

Visst var det en buse som parkerade fel med två hjul i gräset vid Djursholms slott den 25 september.

Det var dock inte tekniska kontorets tjänstebil som stod felparkerad. Troligen var det en besökare till Frukostklubben som pågick på Slottet vid den tiden. Någon med parkeringstillstånd för antingen boende- eller infartsparkering.

På märket som ska ligga synligt i vindrutan står nämligen precis det som skribenten skriver; ”Danderyds kommun, Tekniska kontoret”.

Carina Erlandsson (M)

ordförande tekniska nämnden