(rubrik saknas)

Många är mobbade på skolorna här i kommunen. Och att mobba någon är bara dumt och fegt. Alla ska känna sig trygga i skolan.

I skolan är det viktigt att lärarna eller kompisarna ser när någon blir mobbad, då måste de göra något åt situationen. Om du är mobbad håll inte tyst om det.