(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Lagstadga rätten till resurser i utsatta skolor” den 21 maj:

Varför frågar Elisabeth Gunnarrs (FP) inte lärarna vad de anser? Vi har haft behovsprövad resursfördelning i Österåkers kommun – och i resten av Sveriges kommuner. Den försvann med kommunaliseringen.

Inom kommunerna fördelades resurserna tidigare med utgångspunkt från resultaten av standardproven, som var en mera exakt mätning av elevernas kunskaper. Ni vill fördela med föräldrarnas utbildningsbakgrund som bas.

Eleverna kan välja skola fritt. För de kommunala skolorna har valet ofta negativa följder. När många elever flyttar blir klasserna mindre, skolpengen flyttar med eleven och rektorernas budget krymper.

Rektors möjlighet att anställa speciallärare minskar. Vi behöver speciallärare! Alla elever i behov av speciellt stöd ska mötas av en människa, inte arbeta ensam.

Kommunledningens vilja att Österåker ska bli länets bästa skolkommun är vällovlig. När ska ni börja? Hur ska ni göra?

Varför frågar ni inte lärarna? Vi har många förslag. Gräv där du står! Vänta inte på att hela riket ska lagstadga om resursfördelningen! Vi kan kanske fördela vår kommuns resurser på ett nytt sätt?

Lena Tunare