(rubrik saknas)

Klassamhällets vibrationer med pigbidrag

och läxutbildning

möts nu klart med visseltoner

Behandla lika var elev

skolan bör va’ till för alla

känslorna ska annars svalla.