(rubrik saknas)

Nyligen kom Världbankens rapport om klimatförändringarna. Minst 4 graders global uppvärmning verkar oundviklig om vi inte minskar utsläppen av växthusgaser.

Vi som är födda på 1960-talet tillhör den andra generationen bilberoende i Sverige.

I Kina håller den första bilgenerationen på att växa upp.

När jag var där 1989 var det cykel och buss som gällde. I Värmdö ökade innehavet av bilar per invånare från 276 per 1 000 invånare 1974 till 422 bilar per 1 000 invånare 2011.

Transportutvecklingen, liksom hela samhällsutvecklingen under 1800- och 1900-talet bygger på tillgången till billig fossil energi, en utveckling som vi i dag ser hotar våra eko-system men som också ser ut att bli en parentes i mänsklighetens historia eftersom tillgången på fossila bränslen är ändlig.

Med den takt vi har bränt och fortsätter att bränna fossila bränslen på global nivå så har många av de länder som producerar olja redan nått oljetoppen.

Transporter står för mellan 70-80procent av Värmdös utsläpp av växthusgaser. Därför är en minskning och en omställning av resandet från fossilt till förnybart, från enskilt till kollektivt, särskilt viktigt för att minska utsläppen av växthusgaser men också för att öka effektiviteten i användandet av infrastruktur och energi/körd mil och person.

Så vad kan du och jag göra? Åka mer med kollektivtrafiken? Cykla mer, gå ibland, ta bussen när det funkar, samköra med grannar och planera bättre för att slippa den där extra resan?

Det är inte alltid det går, men att fundera över frågan är ett första steg mot ett mer hållbart resande.

För utsläppen måste minska och den globala uppvärmningen stoppas!

Värmdöbor bör cykla eller åka kollektivt