(rubrik saknas)

Jag undrar hur tankarna gått när man beslutade sig för att anlägga ny asfalt på väg 276. Om det tidigare var farligt att röra sig på 276:an utan bil eller större fordon, så är det i dag omöjligt att cykla eller gå utan att riskera sitt liv. Den höga kanten som nyasfalteringen resulterat i är direkt livsfarlig vid cykling eller promenad. Visserligen har man nu fyllt på med grus, men hur beständigt är det? Vägräckena som tillkom häromåret har ju redan omöjliggjort det jag efterlyser: En cykel-och gångbana som skulle göra det möjligt att cykla eller gå längre norrut än till Skärgårdsstad.

I dag tvingas gående, cyklister och mopedister ut i vägbanan till alla bilisters förtret. Med sådana usla kollektiva resealternativ som erbjuds, så hade jag önskat att det fanns några visioner om att försöka minska bilåkandet på något annat sätt.

Är det så illa att våra styrande inte vill visa på, och underlätta för alternativ, utan hellre klamrar sig fast vid gosedjuret bilen? Jag skulle faktiskt vilja veta.