(rubrik saknas)

Som gångtrafikant i Sumpan känner jag att jag lever ganska farligt. Är det inte bilar överallt, så kommer det en cyklist i full speed. Skulle jag mot förmodan gå på cykelvägen är chansen att de skulle ringa på ringklockan minimal. Det känns som att de hellre cyklar på mig, för att markera. Men vadå, dom cyklar på min trottoar så varför kan inte jag gå på deras cykelbana?

Ska jag gå över Landsvägen så måste jag gå över cykelvägen för att komma fram till rödljusen.

Sedan har vi alla rödljus på Landsvägen. Genvägar som blir senvägar, det är köer inte bara på Landsvägen utan nu också på Humblegatan. I framtiden ska också en spårväg fram där. Hur ska det lösas ? Jag tycker att vi håller på att bygga sönder denna härliga stad.

Titti