(rubrik saknas)

Svar på insänadren ”Tips dig med spandexbralla” den 16 oktober:

Malin, du missar ett par viktiga fakta i din insändare. Cyklister är aldrig i vägen för fotgängare. Är du i vägen för cyklister är du också garanterat i vägen för andra fotgängare.

Det är drällandet som är det verkliga problemet. Och oförmågan till rationellt tänkande. Som till exempel att se sig för när man korsar en färdväg, hålla till höger eller att inte blockera en hel färdväg.

Detta råder ingen ringklocka i världen bot på.