(rubrik saknas)

Cykelolyckor är mycket vanligt i storstäderna, nästan 50 procent av alla som skadas i trafiken gör det i cykelolyckor. Majoriteten av singelolyckor sker på grund av dåligt underhållna cykelvägar och snöhalka.

I takt med att fler och fler kommer att cykla i framtiden kommer det att bli en stor utmaning för många kommuner i landet att reducera cykelolyckorna. Bara i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö beräknas dagligen 375 000 personer cykla till och från jobbet.

Örebro kommun har utvecklat en cykelstrategi för att förbättra villkoren för cyklisterna så att fler ska kunna cykla säkert.

På kommunens hemsida kan man göra en felanmälan för cykelvägar – ett bra sätt att öka säkerheten för cyklister. Det här gör man i kombination med andra åtgärder som till exempel

­cykelboxar och cykelbarometrar.

Socialdemokraterna i Solna föreslår att det införs även i Solna. Solna stad har i dag varken cykelstrategi eller planer för hur fler kan cykla och cykla säkert. Det saknar tyvärr även andra kommuner i Stockholms län. Vi menar att en cykelstrategi måste tas fram för hela Stockholmsregionen.

Utan detta är det stor risk att allt görs på samma sätt som hittills, det vill säga utan någon tydlig och transparent kursriktning om vad och när man ska åstadkomma något för att öka det säkra cyklandet.