(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Sätt stopp för tiggeriet” den 20 november:

I stället för att stoppa de som tigger, vad sägs om att hjälpa dem? Det är inte deras fel att de tigger, de behöver gå i någon form av skola, för att få ett enkelt jobb. De behöver nånstans att sova, för folk sover på gatorna.

Det finns nog folk som förklarar för dem vart de ska ta sig för att få hjälp, men hur ska de åka och få hjälp när de inte ens har råd med mat? Om jag kunde så skulle jag hjälpa alla som behöver hjälp, men jag är inte superman. Jag klarar inte det, särskilt inte med tanke på att jag är minderårig och inte har egna pengar.

Tycker du att man ska döda tiggare vilket händer i andra länder? Det här är Sverige. Här hjälper man folk, inte dödar dem. Försök att se det från deras sida.