ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

De styrande i Vaxholm vill riva Norrbergsskolan och bygga ett Campus Vaxholm för 500 elever plus en förskola på tomten intill Stockholmsvägen (väg 274) där Pålsundsskolan låg förut.

Väg 274 är klassad som primär transportled för farligt gods (bensin, villaoljor etcetera). Enligt länsstyrelsen i Stockholms län Rapport 2000:01 ”Riskhänsyn vid ny bebyggelse” (sid 32) bör personintensiva verksamheter inte få finnas närmare än 75 meter från en sådan väg. I stort sett ligger hela Pålsundsskolans tomt inom dessa 75 meter.

Vi förespråkar att Norrbergsskolan behålls och att de styrande presenterar en plan B om/när länsstyrelsen kräver att vi ska tillämpa de råd och anvisningar de utfärdat. Att här har legat en skola tidigare har ingen betydelse. Det är bara tur att inget hänt! Anvisningarna gäller ny bebyggelse.

Vänsterpartiet i Vaxholm Mari Kronlund, Gunilla Lauthers och Sara Strandberg