ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

Svar på insändaren ”Hur många träd är fällda?” den 24 januari:

Benny Malmberg ifrågasätter helt riktigt det omfattande fällandet av träd i Solna. Som exempel tar han tvärbanebygget och den tidigare poppelfällningen på Råsundavägen. NCC är de som uppenbarligen av Solna kommun tillåtits fälla träden utmed spårbygget. Och fler kommer att fällas när tvärbanespåren når fram till Kyrkbacken och Hagalund. Det sa NCC:s representant när jag talade med dem.

Jag ringde även Marek Sroka på stadsbyggnadsförvaltningen i Solna kommun. Han tycks vara den ende inom kommunen som finns att tala med i dessa frågor. Ring, för mejl svarar de inte på. Marek Sroka sa att hans avdelning hugger ett träd om dagen i Solna. 365 träd per år alltså. Och då är inte de träd medräknade som bostadsrättsföreningar hugger ner på ”sin” mark kring husen.

Jag frågade ett par arborister som anlitats för en fällning nära där jag bor i Solna. De talade inte svenska. De var engelsmän och visste inte att de befann sig utanför Stockholms stad. När jag frågade Marek Sroka om dem förnekade han att de hade några sådana trädfällare anställda och gissade att det var en bostadsrättsförening som hyrt in dem.

Så svaret på Benny Malmbergs fråga om vem som har ansvaret i Solna är: på kommunal mark är det stadsbyggnadsförvaltningen. I övrigt råder ett Vilda Västern-tillstånd på mark som numera är privat.

365 träd per år – bara det är för mycket att fälla, här i Solna som är en av Sveriges till ytan minsta kommuner. Och varför ska vilka trädfällningar som helst tillåtas bara för att marken är privatägd?

Intrycket är att inget miljöövergripande ansvar tas för trädsituationen som helhet i Solna.

Henrik Persson, Solnabo

ANNONS