ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

I november söker vi febrilt efter kommunens krisledningsplan. Vi hittar ingen information, kontaktar kommunen som mejlar plan daterad 2007-06-20. Enligt lag (2006:544) är kommunen skyldig att genomföra risk- och sårbarhetsanalyser. Kommunens verksamheter ska analysera vilka extraordinära händelser som kan inträffa, hur de kan påverka verksamheten och på vilka sätt sårbarheten kan minskas. Analysen ska sedan ligga till grund för en övergripande plan som kommunfullmäktige ska anta för varje ny mandatperiod. På kommunfullmäktigmötet den 14 december ställdes följande frågor till krisledningsnämndens ordförande, Lars-Erik Alversjö: ”Har du vetskap om att man enligt lag är skyldig att uppdatera kommunens krishanteringsplan vid varje ny mandatperiod?” ”Har kommunen ett datum när man kommer att ha en risk- och sårbarhetsanalys genomförd, vilket är en skyldighet för alla Sveriges kommuner?” Svaret var att man arbetade på ”det” samt att kommunen planerade en ”övning” under första kvartalet 2012. Stormen Dagmar påverkade cirka 50 procent av kommunens invånare och påminner oss om vår sårbarhet. Lokal tidning redogör för elavbrott från 25 december och stormen slår till natten 26 december. Man kan även läsa dagliga uppdateringar på bloggar insända av medborgare. Informationen på kommunens hemsida lyser med sin frånvaro! Tisdagen den 3 januari kan vi läsa om att kommunens ansvariga ändå erkänner att ”Vi borde ha varit mer på tå, det är synd att det blev så”. Kommunen har sedan den 4 januari skrivit en del krisinformation. Lär av goda exempel – se Ljusdals kommun. Wermdös lottakår träffade säkerhetschefen 2009 för att diskutera samordning mellan kommunen och Wermdö lottakår som har erfarenhet, kunskap och utbildning inom krishantering. Det finns inte längre en säkerhetschef i kommunen vilket kanske är svaret på varför kommunens krisledningsplan ej är uppdaterad och att risk- och sårbarhetsanalyser ej är genomförda. Hur omfattande nästa kris blir vet vi inte, dock förväntar vi oss att ansvariga tar sitt ansvar och följer lagen.

Värmdö behöver en ny plan för krishantering