ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

Stockholm växer och utvecklas och det är nödvändigt att staden fortsätter att satsa på en utbyggd och välfungerande kollektivtrafik. Det förbättrar möjligheten att inte göra onödiga bilresor. Men vi får inte glömma att många – även framöver – kommer att behöva använda bilen för att vardagen ska fungera.

När Stockholms kommunfullmäktige den 30 januari beslutade om en höjning av dygnsbetalningen från 50 till 60 kronor så kändes det ändå överkomligt. Miljöpartiet däremot föreslog att avgifterna för parkeringstaxan i innerstaden skulle höjas mycket drastiskt, med i genomsnitt 50 procent och boendeparkeringen från 700 kronor till 1 200 kronor.

Dessbättre vann inte denna linje gehör. Parkeringsavgifterna är visserligen ett viktigt styrmedel för att minska trängseln i gaturummet men det får inte bli omöjligt för vanliga människor att använda bilen. Många är också beroende av bilen i sin vardag, inte minst äldre personer och personer med funktionsnedsättning.

Med Miljöpartiets politik skulle många Stockholmare inte ha råd att använda bilen längre, vilket kanske är deras målsättning.