ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

Du ”Förbannad Evlingebo” som skrev insändare om Älvsby industriområde i Mitt i Värmdö den 27 december. Du har helt rätt i att det är viktigt att kommunen värnar om miljö och natur, det tror jag de flesta kan skriva under på.

Det är väldigt synd att din insändare är så onyanserad och innehåller så många sakfel. Det gör att trovärdigheten i det du skriver inte blir speciellt hög. Du kan knappast ha tagit del av de planhandlingar som ställts ut. För att ta några exempel: Du skriver att flera tusen boende kommer att tvingas passera genom ett flera hundra meter långt industriområde med sju meter höga industribyggnader på var sida om vägen för att komma till områden bortom Älvsby. Detta är givetvis helt fel. Infarten till Evlinge påverkas ju inte alls utan blir lika som tidigare.

De som ska till Evlinge eller längre ut mot Saltarö och Fagerdala kommer att se industriområdet på håll från Saltarövägen och Fagerdalavägen men mer än så blir det inte. Visst kommer industriområdet att närma sig Evlinge men i planförslaget ligger inlagt skyddsområden och bullervallar. I handlingarna avseende planen framgår att utredning om de olika störningar som kan uppkomma har utförts av externa parter.

Vi behöver fler industriområden på Värmdö. Det gynnar de boende och skapar arbetstillfällen. Inte minst gynnas miljön av att resor till och från arbetet blir kortare.

Värmdö behöver fler industriområden