(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Låt unga rösta när de fyllt 16 år den 7 februari:

Ett mycket dåligt förslag. Själv tycker jag att myndighetsåldern borde höjas så att den sammanfaller med den ålder man måste ha för att få köpa alkohol på Systembolaget.

Är man myndig borde man väl anses kapabel att hantera sina alkohol­inköp? Så anses tydligen inte vara fallet och därför bör myndighetsåldern höjas till 20 år och sammanfalla med den ålder då man anses mogen att köpa alkohol, och då även få rösta.