(rubrik saknas)

Svar på insändaern ”Räkna med en sämre hemtjänst nästa år.” den 9 oktober.

”Undersköterskan” klagar på kommunens nya tidsmätningssystem, som innebär att det företag som utför hemtjänsten endast får betalt för besökstiden, inte för den tid det tar att förflytta sig mellan vårdtagarna.

När systemet införs 2013 innebär det att hemtjänsttagaren får den tid/insatser som denne är beviljad utan att hemtjänstpersonalen är stressad eftersom hemtjänstföretaget inte vinner på att snabba på besöket.

Som det är nu schemaläggs personal utan hänsyn till gång- eller restid vilket innebär att om ett besök i planeringen ska sluta klockan 14 så börjar nästa besök klockan 14 = ingen tid till förflyttning.

Tiden tas alltså från den hemtjänsttagare som inte klagar. Hur rättvist är det?

Skattebetalare i Täby