(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Oacceptabelt att bara en enda röst får höras” den 13 oktober:

Jonas Jonsson (MP) ondgör sig över att vi i Alliansen gick ut och redovisade innehållet i den kommande budgeten i form av en pressrelease. Vidare tycker han att det annonsfinansierade magasinet ”Välkommen till Österåker” ger en alltför säljande och positiv bild av kommunen. Dessutom anser han att kommunens tidning ”Österåker” genom att beskriva vad som händer i verksamheterna ensidigt belyser Alliansens visioner. Jag börjar bakifrån:

w Det är den borgerliga Alliansen som styr i Österåkers kommun som ett resultat av demokratiska val. Självklart präglas verksamheten av våra visioner och politiska beslut! Det vore väl ett anmärkningsvärt exempel på brist i beslutsförmåga om det inte fanns något att skriva om som ett resultat av det? Dessutom har Jonas Jonssons eget parti kommit till tals i nämnda tidning. Se till exempel nummer 2 2011.

w ”Välkommen till Österåker” är en annonsfinansierad, ickekommunal publikation som marknadsför Österåker och dess föreningsliv, rekreationsmöjligheter, näringsliv med mera I den belyses också politiken under sektionen ”Styre och politik”, där partierna kan inkomma med fakta. På sidan 69 i den senaste utgåvan har till exempel Miljöpartiet en artikel benämnd ”Framtiden är ljus – och grön” Om Jonas vill få ut mer än det hans parti skrivit i den är det väl rimligen upp till Jonas själv att påpeka det internt?

w Vi släppte en pressrelease med de viktigare posterna vårt budgetförslag. Vi anser att det är av vikt att informera om huvuddragen i majoritetens förslag. Det görs i andra kommuner – oavsett färg på styret – så också här.

Jag tycker det är glädjande att det finns så mycket positivt att skriva om i kölvattnet av en klok och framsynt allianspolitik. Irriteras man av positiv information har man kanske inte mycket själv att bidra med i samma anda?