ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

Med rätt stor förundran upplever vi som rör oss kring Hornsgatan ännu en uppgrävning, svårt att säga vilken i turordningen. Ständiga gatuarbeten som utgör kraftiga störningar, både trafik- och bullermässigt. Samordning är inte numera ett utmärkande drag för dessa olika ingrepp. Men mest av allt förundras jag över att man tillåter parkering på stora delar av Hornsgatan. Framkomligheten försvåras, men mest av allt behövs det bussfiler. Luften är urusel enligt alla mätningar, trafikbullret alldeles för stort och för mycket störningar i kollektivtrafiken. Jag och många med mig tycker att det skulle vara självklart med bussfil och p-förbud på Hornsgatan. Det finns garageplatser under Högalidskyrkan och andra närliggande gator.