(rubrik saknas)

Utsläppen av växthusgaser i Täby ökade 2010 och uppgick till 1,9 ton per invånare, rapporterade Lokaltidningen Mitt i den 13 november.

Uppgiften om ökningen finns belagd i den statistik artikeln bygger på. Men att påstå att den genomsnittliga Täbybon endast släpper ut 1,9 ton – att jämföra med riksgenomsnittet på 7 ton – är grovt missvisande. Statistiken omfattar inte alla utsläppskällor och i den nationella emissionsdatabasen där den presenteras framhålls det uttryckligen att den inte kan räknas om på detta vis.

Täby har ingen tung industri, vilket förklarar den låga siffran. Men kommunen karaktäriseras av konsumtionsmönster – många och stora bilar, stora bostäder, mycket flygresor, mm – som ger alla skäl att anta att våra totala utsläpp snarare ligger över 10 ton per person. Den långsiktigt hållbara nivån? Omkring 1 ton…