(rubrik saknas)

Replik på insändare av Michela Fletcher Sjöman (M) den 20 november med rubriken Jonas Jonsson (MP) bör kritisera sig själv:

Michaela, som medborgare reagerar jag när objektivitetsprincipen inte följs när moderata behov av positiva bilder starkt präglar kommuninformationen. Enligt svensk grundlag ska myndigheter ”iaktta saklighet och opartiskhet” i fullgörandet av offentliga uppgifter. I din roll som yrkespolitiker måste du kunna skilja moderata åsikter/politisk reklam och PR från kommunal förvaltning/allsidig upplysning i Österåkers kommun. Som svar på min insändare där jag utkräver ansvar av dig som makthavare uppmanas jag kritisera mig själv och vilseledande exempel ges för att ge intryck av att oppositionen kommer till tals. Det du till exempel kallar ”artikel” var en annonstext betald av Miljöpartiet. Jag efterlyser betydligt mer av opartiskhet i kommuninformationen, men ”Österåker News”, den tydligt allians­positiva reklamfilmen (!) som kommunens hemsida nu visar upp, ska enligt producenten presentera kommunen ”från sin bästa sida”. Det finns fler både ljusare och grönare sidor vad än den lokala blåfrusna samhällsdialogen tillåter växa fram i kommunala kanaler. Öppen debatt i sociala och lokala medier är lovande alternativ till det grandiosa imageprojekt som tyvärr uttrycks med kommunala medel.

Moderata behov styr kommuninformationen