(rubrik saknas)

Kommentar på insändare med rubriken Skolorna måste sluta servera så mycket kött” den 27 november:

Offentliga kök i Haninge kommun tar ett stort ansvar och arbetar dagligen mot en långsiktigt hållbar matsedelsutveckling. Offentliga kök i förskola och skola väljer klimatsmart:

w Minskar köttkonsumtionen genom att servera laktovegetariskt en dag i veckan, ökar andelen baljväxter.

w Arbetar aktivt med att minska matsvinn (både tallriks- och tillagningssvinn). Tar tillvara på eventuella matrester.

w Utökar andelen ekologiska livsmedel, samtliga förskolekök är KRAV-certifierade.

w Erbjuder alltid stor andel grova grönsaker (rotfrukter) som råkost.

w Väljer frukt och grönt efter säsong, använder lokalproducerade KRAVägg (Sanda Hönseri) i matlagningen.

w Serverar ingen rödlistad fisk, använder WWF:s fiskguide vid val av fisk, med andra ord hjälper till att minska utfiskningen av våra hav.

w Utökar andelen nöt, gris, lamm och fågel från råvara som klarat MSR:s baskrav för miljö- och djurhänsyn.

Även i kommunens kostpolicy (vårt politiska styrdokument för maten och måltiderna) finns definierat att ”köttkonsumtionen ska minska genom ökad servering av laktovegetariska måltider”.

Med olika temadagar och klimatkommunikation via menyn vill måltidsverksamheterna inspirera till matpedagogik och matengagemang samt även leda till bredare diskussion om hur vi genom våra val av livsmedel kan minska matens belastning på miljön och bidra till en mer hållbar matsedelsutveckling.

Makten över maten och klimatet börjar med kunskap!

Haninges offentliga kök är klimatsmarta