(rubrik saknas)

Har anmält till SRV att jag vill kompostera mitt matavfall själv. Kostnad för registrering är 810 kronor för att få en lägre sopavgift.

Haninge, Tyresö och Nynäshamn har bildat ett förbund 2008. Där sitter politiker och bestämmer olika taxor för sophantering med mera. I Huddinge kostar det cirka 400 kronor att registrera sig. I Botkyrka ingen avgift. Hur kan detta förbund ha mage att kräva 810 kronor av redan högt beskattade kommuninvånare.