ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

Svar på insändaren ”Vi anpassar oss till att färre väljer vår hemtjänst” den 10 januari:

Moderaterna går i spetsen för nedskärningar i äldreomsorgen i Huddinge med 24 miljoner kronor de kommande tre åren. Det går inte att dölja med skriverier om ”anpassningar”.

Nedskärningar ger sämre kvalitet – det förstår alla och det döljs inte i det beslutsunderlag som Carlsson-Paulsén har haft. Den som läste de övriga insändarna på samma sida som äldreomsorgsnämndens ordförande skrev kunde läsa ytterligare en insändare med rubriken ”Gamla tvingas till otrygga liv i sina hem”. Människor är redan i dag medvetna om att äldre upplever att kvaliteten i omsorgen emellanåt är mycket låg.

Tyvärr är den borgerliga majoriteten beredd att ytterligare försämra den. Vi socialdemokrater lade ett förslag om att stötta omsorgen om de äldre med sju miljoner kronor redan i år – ett förslag som de borgerliga sa blankt nej till.

Just nu styrs Huddinge kommun av borgerliga politiker som drar ned på kvaliteten i äldreomsorgen till och med ett år då kommunens ekonomi växer. Huddinge förtjänar bättre.

Emil Högberg (S) Oppositionsråd i Huddinge