(rubrik saknas)

Vårt landsting erbjuder en mycket god vård, här finns många av landets specialister och som patient på något av våra sjukhus blir man omhändertagen på bästa sätt av alla personalkategorier. Men det finns ytterligare förbättringsmöjligheter.

Ett rehab-sjukhus med specialiserade läkare, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och logopeder skulle förbättra vården och trygga de viktiga insatserna efter det akuta tillståndet för många fler patienter. Stroke är en av våra vanligaste kärlsjukdomar. Drygt 30 000 personer drabbas varje år och hälften avlider eller blir svårt handikappade. Efter exempelvis en stroke, där vårdtiden på en strokeenhet ligger på i genomsnitt 12 dagar, har inte dagens akutsjukhus möjlighet att ta ansvar för den så viktiga behandlingen inom rehabilitering och öppenvård.

En sammanhållen och individuellt upplagd rehabilitering är avgörande för tillfrisknandet­ och återhämtandet och hjärn­ans läkningsprocess kan ta olika lång tid. Rehab-sjukhuset blir ett nav för vården och rehabi­literingen men också en viktig länk till primärvården och kommunens hemsjukvård, hem­- tjänst och annan kommunal service. Då skapas en sammanhållen vårdkedja, till trygghet och ökad kvalitet för patienten.

Det är inte bara strokedrabbade som behöver en kvalificerad rehabilitiering. Hjärt-kärlsjukdomar, cancersjukdomar och ryggmärgsskador är några diagnoser där god rehabilitiering är avgörande för den fortsatta livssituationen och livskvaliteten. Stockholm behöver ett rehab-sjukhus!

Det behövs sjukhus med specialrehabilitering