(rubrik saknas)

Var enda unga i det här landet har rätt till ett hem. Det måste vara den lägsta möjliga ambitionen för varje ansvarfull vuxen. Nu visar ny statistik från Socialstyrelsen att antalet hemlösa växer och att andelen barn och ensamstående mammor blir än större. Samtidigt presenterar kronofogden skrämmande statistik om att vräkningar av barn ökar.

Under förra året vräktes 663 barn från sina hem, 126 av dessa barn i Stockholms län. Vart och ett av dessa barn bär sin egen historia. Det går inte att kalla det för något annat än en skam att barn i Sverige idag tvingas till vräkning.

Utvecklingen går i fel riktning och då räcker inte fina politiska mål och utspel. Om man på riktigt vill förändra krävs mod och skarpa politiska förslag. Vi socialdemokrater är beredd att ändra lagen för att se till att inte en enda unge i Sverige hamnar på gatan. För att säkerställa att barn inte vräks vill vi att kraven skärps så att hyresvärden är tvungen att anmäla samtliga vräkningar till socialtjänsten innan de verkställs.

Om det finns barn i hemmen är anmälan extra viktig. Socialtjänsten ska också ges tid att agera. Om det inte finns en anmälan ska kronofogden inte kunna verkställa vräkningen. Så skulle vuxenvärlden kunna ta ansvar för att hindra att barn vräks genom en enkel lagstiftning. Det är hög tid att sluta vräka barn i det här landet. Barnen är inte bara vår framtid. Dom är här och nu och barndomen går inte i repris.

Veronica Palm (S)

bostadspolitisk talesperson och ordförande i Stockholms partidistrikt