(rubrik saknas)

Svar på insändare med rubriken ”Ett nytt Nackahem kan ge hemlösa bostäder” den 14 februari av Maria Fridstjärna (S): Hemlösheten är ett stort socialt problem. En del av de hemlösa är människor med missbruk eller psykosociala problem, ofta i kombination, som gör det svårt för dem att sköta om ett eget boende. Andra har hamnat utanför bostadsmarknaden av andra orsaker.

Det enda de har gemensamt är att de inte har möjlighet att skaffa ett eget kontrakt. Maria Fridstjärna föreslår att kommunen ska bygga bostäder åt dessa genom att skapa ett fastighetsbolag. Menar hon att vi ska bygga ett särskilt bostadsområde för dessa människor, så kallad social housing som i många andra länder? Att koncentrera människor med olika typer av problem till en plats leder alltid till en explosion i kriminalitet, missbruk och utanförskap. Vi har i stort sett lyckats undvika detta i Sverige och i Nacka. Eller menar hon att vi ska låna miljarder för att skapa ett stort fastighetsbolag? Nacka är redan djupt skuldsatt efter att sossarna sett till att vi måste låna jättebelopp för att bygga ut Älgö, Kvarnholmsbron med mera.

Folkpartiet vill satsa på att bygga förskolor, skolor, äldreboenden och förbättra miljön. Det vi behöver göra i stället är att ta bort hinder som gör det svårt och dyrt att bygga, så att fler kan få en vanlig bostad.

Social housing leder alltid till kriminalitet