ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

Bostadssituationen är katastrofal i hela Stockholm. I vår del av staden, Bromma, ser det ännu värre ut än på många andra håll. Det krävs allt större ekonomiska resurser för att ha råd att bo här. För oss som inte kan eller vill köpa en dyr bostadsrätt blir hyresrätterna allt färre. Enligt rapporten ”Lagerrensning” som Vänsterpartiet i Stockholms stad har tagit fram har antalet hyresrätter i Bromma stadsdelsområde minskat från 15 300 till 11 700 under de senaste tjugo åren. Och antalet fortsätter att minska i takt med omvandlingarna till bostadsrätter.

Antalet bostadsrätter har under samma tid ökat från 4 497 till drygt 12 128. Alltså med nästan 8 000 nya lägenheter. Dessutom planeras det att byggas 3 500 bostadsrätter i Bromma – men bara drygt 1 000 hyresrätter. Hyreskraven från både de privata och kommunala fastighetsägarna kommer säkerligen att ligga runt minst tre procent varje år, vilket gör att hyrorna, speciellt i nyproduktion, kommer att öka kontinuerligt. De styrande politikerna måste ta ansvar för att unga människor ska kunna bo i Stockholm.

Det är ansvarslöst av den borgerliga alliansen att inte ge våra kommunala bostadsbolag i uppdrag att bygga små hyreslägenheter med överkomliga hyror i hela staden.

Bromma blir också på alla sätt en attraktivare stadsdel om vi har ett verkligt blandat boende med lägenheter för äldre, för yngre, studentlägenheter, kollektivhus, stora bostäder och små.

Vi i Vänsterpartiet vill bygga ett Stockholm för alla.