(rubrik saknas)

Hen är en onaturlig språkförändring

I Mitt i Nacka den 28 februari 2012 skriver företrädare för Feministiskt Initiativ en insändare om vikten av ett könsneutralt pronomen – hen. Det går dock att diskutera huruvida det är nödvändigt. Det finns redan språk som helt och hållet saknar pronomen med inbyggt genus. Ett exempel är finska. Få hävdar dock att just det gör Finland till ett rättvisare land. Att försöka göra ett språk mer jämställt är inte heller nytt. I Frankrike har man på senare år börjat ändra genus på ord som betecknar yrken. Huruvida detta har lett till någon ökad jämställdhet är oklart. Skribenterna säger dessutom emot sig själva. De menar att språk utvecklas naturligt genom sina användare. Att införa ”hen” är väl då knappast en naturlig förändring? Om förändringen ska ske naturligt måste den göra det genom att flertalet av dem som använder språket, de som talar svenska, börjar använda ”hen”. Oavsett hur många barnböcker och debattartiklar som skrivs, kommer detta inte att ske. Mycket kan göras för transsexuella i Sverige. Till exempel skulle det föråldrade steriliseringskravet vid könsbyte kunna tas bort. Men ingen kan tänkas vinna på en verkningslös kampanj för onaturliga språkförändringar.