Min lokala hjälte

(rubrik saknas)

Svar på insändare med rubriken Värmdö behöver fler industriområden publicerad den 21 februari: Apropå icke trovärdig så har du ”glömt” att nämna några fakta i ditt svar på tidigare insändare. Du nämner en oberoende bullerutredning som gjorts av extern part men missade att de bullervärden som de kommit fram till överskrider värden enligt gällande normer med upp till 15 decibel (vilket är väldigt mycket). Dessa gränsvärden gäller för områden med fritidsbebyggelse där friluftsliv och naturupplevelser, vilket Evlinge är klassat som, är en viktig faktor

Tjänstemän på kommunen försöker komma runt detta faktum genom att hävda att Evlinge inte är att betrakta som ett sådant. Vidare har utredningen inte heller tagit med alla de fastigheter som är direkt berörda av buller. När det gäller miljöaspekten kan jag bara förvånas över att du kan hävda att ett industriområde långt ut på Värmdölandet beläget utmed ett vattenskyddsområde är att betrakta som en miljövinst på grund av kortare arbetsresor.

Jag vill hävda att det blir tvärtom, företag belägna närmare centralorter kommer söka lokaler där på grund av den billigare marken/hyrorna för att därefter åka tillbaka in mot tätorterna och i de fall försäljning kommer ske kommer sträckor att öka både med leveranser och kunder. Detta på en redan dålig väg