(rubrik saknas)

Stort tack till den underbara personalen på Tumba äldreboende avdelning Dalen. Ni har varit helt fantastiska med omvårdnaden av vår Per-Erik Fallegård. Vi är djupt tacksamma.

Anhöriga