(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Tack för att du nämnde att vi har Facebook” den 9 oktober: Där förtydligar närpolisen sitt begränsade öppethållande med att man är beroende av tilldelade pengar. Åtminstone kan det tolkas så. Om det är samma brist på pengar som ligger bakom att det aldrig någonsin syns någon fotpatrullerande polis på torg och gator i Åkersberga, ja, då finns bara ett råd. Ta ner skylten om begränsat öppenhållande och stäng polisstationen.