(rubrik saknas)

Kommunalrådet Örjan Lid hade ett märkligt inslag i sitt tal vid invigningen av Vallentunas nya kulturhus. Under sin historiska beskrivning av processen som hade lett till Kulturhuset tog Örjan Lid fram en protestlista med de 400 namn som 2006 hade varit emot Alliansens byggprojekt för kulturhuset.

Han var på väg att läsa upp listan men hejdade sig med tanke på hur tröttsamt det skulle vara för åhörarna! Mina tankar gick till Nordkorea, DDR och Salazars diktatur i Portugal. Att ett demokratiskt valt kommunalråd inte förmår vara en värdig representant för hela kommunen är både allvarligt och pinsamt. Ett värdigt kommunalråd ska förväntas ha bättre innehåll i ett invigningstal än den offentliga uthängningen av sina motståndare.

Örjan Lids agerande avslöjar, i bästa fall, bristande omdöme och svårighet att skilja mellan partipolitiska strider och värdig framförande av demokratiskt tagna beslut. Förberedelsen och den konkreta uppvisningen av protestlistan är pinsamma tydliga tecken på mycket tveksam syn på medborgarnas rättigheter och engagemang, vilket bör vara högst komprometterande för en kommunal politiker i Örjan Lids ställning.

Jag är orolig över skadan som Örjan Lids agerande har på förtroendet för demokratiska institutioner. Hur går det egentligen till i kommunhuset? Blir alla som säger emot uthängda? Lyssnar man bara på medborgare som håller med? Håller vårt kommunalråd på med åsiktsregistrering?

Direkt efter Örjan Lids tal skickade jag ett mejl till honom. Han har ännu inte svarat.

Detta var en grov demokratiskt övertramp som måste bemötas och hindras i framtiden.