(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Hyresnivån har varit skamlöst låg” den 16 november:

Vi bor i hyresrätt på Södermalm och har varken kontakter eller är födda med silversked i munnarna. Vi har fått vår lägenhet via flera byten.

Vad jag inte förstår är hur du kan jämföra hyresrätter och bostadsrätter. Vi har nog lägre kostnader men kan inte sälja vår bostad och tjäna en smärre förmögenhet. Det är allmänt känt att förmögenhetsökningen hos svenskarna mest beror på bostadsspekulationen i storstäderna.

Så det är inte synd om dig, du kan sälja din etta och köpa en större efter några år.