(rubrik saknas)

Stort tack till dig som hittade min katt vid Röda caféet den 19 januari och tog henne till Södra djursjukhuset.Hon mår i dag bra tack vare dig, fick operera bort en tand och fick en sårskada på benet. Tusen tack!

Annette