(rubrik saknas)

Tack till mor och dotter och en manlig sjuksköterska som hjälpte mig när jag cyklat omkull Ribbings väg i Edsberg den 5 maj. De hjälpte mig så jag kom iväg till Danderyds sjukhus.

Lee Choengchoode